ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΠΕΤΑΛΙΔΗ, έκταση προς εκμετάλλευση

Οικόπεδο - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ / ΠΕΤΑΛΙΔΙ / ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Λεπτομέρειες Ακινήτου

Κωδ. Ακινήτου:
4917
Νομός:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Συνοικία:
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Περιοχή:
ΠΕΤΑΛΙΔΙ
Τύπος:
Πώληση
Είδος:
Οικόπεδο
Εμβαδόν:
7,223 τ.μ
Σ.Δ:
80.0
Αξία:
€ 1,100,000

Περιγραφή Ακινήτου

Petalidi is a picturesque coastal village located in the Messinia region of the Peloponnese peninsula in Greece. Known for its natural beauty, Petalidi is characterized by its charming seaside atmosphere, with stunning views of the crystal-clear waters of the Messenian Gulf.

The area boasts traditional Greek architecture, including whitewashed buildings adorned with colorful flowers, creating a postcard-perfect setting. Visitors to Petalidi can explore narrow cobblestone streets lined with tavernas, cafes, and shops selling local handicrafts and produce.

Petalidi is surrounded by olive groves and vineyards, showcasing the region's agricultural heritage. The fertile land and Mediterranean climate contribute to the production of high-quality olive oil and wine, which are integral parts of the local economy and culture.

The village is also known for its relaxed pace of life and friendly atmosphere, making it an ideal destination for those seeking a tranquil retreat by the sea. Visitors can enjoy swimming and sunbathing on Petalidi's sandy beaches, as well as partake in various water sports and outdoor activities.

Overall, Petalidi offers a blend of natural beauty, cultural richness, and laid-back charm, making it a beloved destination for travelers seeking an authentic Greek experience.

The plot, located in the Petalidi area of Greece, has an area of 7,223.22 m². According to Greek legislation, it can be divided into three independent plots. Each plot, to be considered regular and buildable, must have a minimum area of 2,000.00 m² and face a public road. Three plots are created:

E1: Area 2,408.00 m², Frontage 63.28 m, Height 7.50 m + 1.50 m roof.
E2: Area 2,408.00 m², Frontage 4.96 m, Height 7.50 m + 1.50 m roof.
E3: Area 2,407.00 m², Frontage 59.61 m, Height 7.50 m + 1.50 m roof.

All three plots comply with the provisions of the legislation as shown in the attached sketch (plan) depicting the division of the plot.

Χαρακτηριστικά Ακινήτου

Οικόπεδο:
  • Αμφιθεατρικό
  • Ανεμπόδιστη θέα
  • Άρτιο
  • Σε ωραία τοποθεσία
  • Τρίφατσο

Ενδεικτική Τοποθεσία